Projekti

 

Līvõd rānda - kultūrvēsturisks ceļojums Līvu zemē (2004 - 2005)
Projekta mērķis - izstrādāt detālu investīciju projekta koncepciju, sagatavot nepieciešamo izpētes, plānošanas un tehnisko pavaddokumentāciju, kā arī pieteikuma dokumentāciju ERAF projektu konkursam.
 

Skatīt
Dundagas pils kultūrvēsturiskais mantojums (2007)
Projekta rezultātā tika izgatavoti galdi - vitrīnas, kas paredzētas arheoloģisko izrakumu materiālu ekspozīcijai un izstādīšanai. Tūristu vajadzībām tika izgatavota presforma monētu - medaljonu izgatavošanai. Skatīt
Ziemeļkurzemes līvu seno amatu un kultūrvides iezīmju kopšana (2005 - 2006)
Projekta ietvaros notika semināri un lībiešu valodas apmācība, tika sniegta palīdzība amatnieku darbības pilnveidošanai, kas apmācīja arī mācekļus. Tika uzņemta videofilma par lībiešu ciemu vērtumiem. Skatīt
 
Līvu kultūrvides elementu kopšana Ziemeļkurzemes amatniecībā un ainavā (2004 - 2005)
Projekta mērķis ir līvu kultūrvides elementu integrēšanas, kopšanas un akcentēšanas veicināšana Ziemeļkurzemes amatniecībā, kā arī ainavā. Skatīt
Dundagas ceplis (2004 - 2005)
Projekta mērķis ir atjaunot keramikas izstrādājumu ražošanu Dundagā, veicinot nodarbinātību, ekonomikas dažādošanu un tūrisma attīstību.
Tajā tika iesaistīti pieci šim nolūkam īpaši sameklēti cilvēki, kuriem ir gan vēlmei attīstīt savu rūpalu, gan interese tieši par keramiku. Skatīt
Ziemeļkurzemes Zaļā novada ekoskola (2004)
Projekta mērķis ir turpināt uzsākto vides izglītības programmu un Zaļā novada ekoskolas darbību, attīstot sadarbību ar vietējām skolām un veidojot jaunatnē izpratni par vides norišu savstarpējām kopsakarībām un motivāciju novada ilgtspējīgai attīstībai. Skatīt
 
Sporta spēļu laukuma izveide Kaļķos (2007)
Kaļķu ciemā dzīvo 378 iedzīvotāji, kas ir 9,9% no Dundagas pagasta iedzīvotāju kopskaita. Kvalitatīvas dzīves vides veidošanai un veselīga dzīves veida sekmēšanai Kaļķos tiak Izveidots jauniešu sporta spēļu laukums. Skatīt
ES LIFE - Vide projekts "Līvu zaļā piekraste - 21" (2001 - 2004)
Projekta mērķis ir samazināt dažādu aktivitāšu negatīvo ietekmi uz Latvijas ZR piekrastes vidi un integrēt ilgtspējības principus visās piekrastes attīstības nozarēs. Skatīt
 
----------
CMS v.2.0.1 © RixtelLab 2014-2024

Mājas lapu izstrādāja Grandem , programmēja Rixtel Lab.