Projekti

 
Iesniedzējs: "Ziemeļkurzemes "AGENDA-21" centrs"
Norises vietas: Dundagas, Kolkas, Rojas skolas un pagastu teritorijas
Finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds
Izmaksas: 6739 Ls
Norises ilgums: 2004.g.jūlijs - 2004.g.decembris
Mērķis: turpināt ES LIFE projektā uzsākto vides izglītības programmu un Zaļā novada ekoskolas darbību, attīstot sadarbību ar vietējām skolām un veidojot jaunatnē izpratni par vides norišu savstarpējām kopsakarībām un motivāciju novada ilgtspējīgai attīstībai.
Mērķa grupas: apmēram 30 Dundagas, Rojas un Kolkas skolu 5.- 8.klašu skolēni un 10 skolotāji.
Aktivitātes: Šī projekta ietvaros Ekoskola paredzēta kā 3 dienu pasākums Kolkas pagasta Mazirbē, kurā tiks analizēts padarītais, jaunieši tiks iepazīstināti ar turpmāk veicamajiem darbiem, ieskicējot to vadlīnijas, fiksējot ierosmes un saliedējot skolēnus turpmākajam darbam sadarbībā ar s/o "Ziemeļkurzemes AGENDA - 21 centrs". Skolnieki strādās arī pie viena noteikta temata detalizētāk, šoreiz tā būs Baltijas jūras piesārņojuma problēma, skatot to caur Mazirbes upes izpētes prizmu.
Ar Ekoskolas dalībnieku - skolēnu palīdzību iecerēts arī veidot zaļo ģimeņu tīklu un izstrādāt nosacījumus ekopases piešķiršanai.
Tiks sagatavoti arī bukleti ar norādēm tiem, kuri vēlas ikdienā rīkoties videi draudzīgāk, kā arī informācijas lapas par videi draudzīgu rīcību sadzīvē dažādās jomās, par dažādiem tematiem.
 
----------
CMS v.2.0.1 © RixtelLab 2014-2023

Mājas lapu izstrādāja Grandem , programmēja Rixtel Lab.