Projekti

 
Iesniedzējs: Dundagas pagasta padome
Partneri: Lībiešu (līvu) savienība
Norises vietas: Dundagas un Kolkas pagasts
Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds
Izmaksas: 48116,21 EUR
Norises ilgums: 01.10.2005. - 31.08.2006.
Mērķis: līvu kultūrvides elementu integrēšanas, kopšanas un akcentēšanas veicināšana Ziemeļkurzemes amatniecībā un tūrismā.
Mērķa grupas: 1) praktizējoši amatnieki un to mācekļi Ziemeļkurzemē; 2) skolēni; 3) kultūrvēstures un lībiešu valodas semināru dalībnieki; 4) tūristi, lībiešu svētku dalībnieki un pārējā visplašākā sabiedrība.
Aktivitātes: 1) semināri, valodas apmācība; 2) palīdzība amatnieku darbības pilnveidošanai; 3) amatnieku darbs ar līvu atpazīstamības elementiem izstrādājumos; 4) mācekļu apmācība un darbnīcas skolēniem; 5) projekta popularizēšana plašsaziņas līdzekļos un projekta avīzē; 6) videofilma par lībiešu ciemu vērtumiem; 7) noslēguma pasākums Līvu svētkos: izstāde, seminārs.
 
----------
CMS v.2.0.1 © RixtelLab 2014-2024

Mājas lapu izstrādāja Grandem , programmēja Rixtel Lab.